Recykling tłuszczy gastronomicznych

Odzysk odpadów posmażalniczych

pracownicy w kaskach ochronnychW punktach gastronomicznych i hotelach na co dzień wykorzystuje się różnego rodzaju oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy, palmowy itp.), mieszanki tłuszczowe oraz tłuszcze zwierzęce. W czasie głębokiego smażenia wytwarzany zostaje odpad tzw. olej posmażalniczy. Zgodnie z prawem należy oddać go specjalistycznej firmie, która posiada stosowne zezwolenia na odbiór i transport tego typu odpadów.

Wylewanie oleju do instalacji ściekowej znacząco utrudnia oczyszczanie rur. Z kolei pozbywanie się odpadów na wysypisku śmieci stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego – odpad jest bowiem trudno rozkładalny.

Nasza firma pomoże Państwu w legalnej utylizacji tłuszczów gastronomicznych. Odbierzemy odpady biorąc na siebie pełną odpowiedzialność prawną za ich recykling. Dysponujemy plastikowymi pojemnikami o pojemnościach 30l, 40l, 50l oraz 100l. Przyjeżdżamy do Klienta, odbieramy pełną beczkę i zostawiamy pustą. Dowodem potwierdzającym legalną realizację usługi jest Oświadczenie Przekazania Odpadu.

W zakres naszych usług wchodzą odbiór frytury, zużytego oleju gastronomicznego oraz posmażalniczego. Z przyjemnością podejmiemy stała współpracę – gwarantujemy terminową realizację zlecenia oraz zachowanie najwyższych standardów pracy.

Oprócz województwa małopolskiego, działamy również w śląskim, podkarpackim i opolskim.